Wewnętrzne postanowienia porządkowe 

1.        Korzystający ze sprzętu GCI oraz jego pracownicy zobowiązani są dbać o powierzony im sprzęt komputerowy i biurowy.

2.        Zakazuje się osobom korzystającym ze sprzętu GCI spożywania w siedzibie GCI posiłków oraz napojów.

3.        Pracownicy GCI, spożywając posiłki lub napoje, zobowiązani są do zachowania szczególnej uwagi i dbałości o powierzony im sprzęt.

4.        W siedzibie GCI, obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.

5.        W pomieszczeniach GCI bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania jakichkolwiek środków odurzających.

6.        Osobom korzystającym z usług GCI zabrania się w jego siedzibie korzystania z telefonów komórkowych oraz zobowiązuje się je do zachowania ciszy i spokoju.

7.        Za rzeczy pozostawione na terenie GCI jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności.

8.        Za dane pozostawione na dyskach komputerów oraz w "katalogu sieciowym" pracownicy GCI nie ponoszą odpowiedzialności.

9.        Uchybienie jakiemukolwiek z powyższych postanowień może spowodować usunięcie z siedziby GCI z jednoczesnym nałożeniem zakazu korzystania z jego usług na czas do dwóch miesięcy, a w razie naruszenia punktów 1, 4, i 5 nawet do dwunastu miesięcy.