Witamy na stronie Gminnego Centrum Informacji we Frysztaku.

Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów "Pierwsza praca", na terenie Gminy Frysztak zostało otwarte Gminne Centrum Informacji. Siedziba GCI znajduje się na I piętrze Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku.

   Jednym z najważniejszych zadań GCI jest umożliwienie dostępu mieszkańcom Gminy do nowoczesnych mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, a także ksera, drukarki, skanera i faksu.

   Ma to istotne znaczenie zwłaszcza dla osób poszukujących pracy, bezrobotnych absolwentów szkół średnich i wyższych. Dla osób poszukujących pracy korzystanie z mediów jest dostępne całkowicie
bezpłatnie, a dodatkową pomoc przy jej poszukiwaniu świadczą pracownicy GCI.

Odwiedzający GCI mogą nabywać tu umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych, doszkalać się w zakresie obsługi urządzeń biurowych, a przede wszystkim aktywnie poszukiwać pracy w zasobach sieci.

 Dla ogółu mieszkańców w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku jest udostępniona sala komputerowa z dostępem do Internetu. Specjalny podjazd pozwala na korzystanie z Centrum także osobom  niepełnosprawnym.

   Celem Centrum jest także pomoc w zakładaniu własnej działalności gospodarczej, w poszukiwaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej. W miarę swoich możliwości będziemy się także starać organizować różnego typu szkolenia dokształcające szczególnie dla osób bezrobotnych i absolwentów.

Centrum jest czynne
od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 18.00.

Zapraszamy do korzystania z jego usług.